Welkom op de site van juridisch advies online.

Hier heeft u de mogelijkheid om tegen betaling van een vast tarief een juridische vraag te stellen en/of een casus te schetsen. Onze juristen zullen u binnen enkele dagen van een antwoord voorzien en daarbij aangeven of u een “zaak” heeft, met andere woorden of het kans van slagen heeft uw vordering rechtens af te dwingen.

Bij juridisch advies online kunnen zowel als bedrijven als particulieren een juridische vraag stellen.

Wij bieden u eerstelijns rechtshulp op de volgende rechtsgebieden:

 • Consumentenkoop;
 • Huurrecht;
 • Arbeids- en ontslagrecht;
 • Handelsrecht;

  Onze werkwijze:
  Op onze site kunt u in het kort het geschil aangeven (een korte omschrijving van de kwestie waarover u juridisch advies wilt). Wij streven ernaar om binnen 2 dagen een antwoord aan u te zenden, waarbij wij op hoofdlijnen juridisch advies zullen verstrekken. Een jurist beoordeelt uw vraag of casus en zal een kort, bondig en voor een ieder (ook als u niet juridisch bent onderlegd) begrijpelijk antwoord geven;

  Onze tarieven:
  Voor een eerstelijns juridisch advies betaalt u eenmalig € 50,- ongeacht de complexiteit van de casus.

  Enkele gevallen ter verduidelijking:

  • Partij A (een consument) koopt bij een winkel in mobiele telefonie een mobiele telefoon. De winkelier verlangt dat de gehele koopprijs vooruit wordt betaald. De vraag is of dit volgens de wettelijke bepalingen af te dwingen is voor de winkelier.
   Het antwoord van juridisch advies online:
   Nee, de consument is niet verplicht om de gehele koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen. Volgens artikel 7:26 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de koper bij een consumentenkoop (de verkoper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de koper niet) niet gedwongen worden om meer dan de helft van de koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen.
  • Bedrijf A verkoopt aan bedrijf B een houtbewerkingsmachine. De machine wordt verkocht onder zogenoemd eigendomsvoorbehoud. Bedrijf B betaalt de machine niet en gaat enige tijd later failliet. Kan bedrijf A de machine met succes opeisen van de curator?
   Het antwoord van juridisch advies online:
   Ja de machine is geleverd onder de voorwaarde dat de prijs wordt betaald. Indien de prijs niet wordt betaald, blijft de eigendom van de machine bij de verkoper berusten. Zelfs in geval van een faillissement, kan dit eigendomsrecht worden ingeroepen en zal de curator gehouden zijn om de machine weer ter beschikking van de verkoper (bedrijf A) te stellen;

  Voor meer informatie: info@juridischadviesonline.eu

 •